hydroizolacje dachów płaskich
Do wykonywania warstwy hydroizolacji dachów płaskich stosuje się następujące materiały:

1. Papy asfaltowe – zazwyczaj dwie warstwy papy modyfikowanej polimerami na osnowie z poliestru lub włókien szklanych. Właściwą warstwę hydroizolacji stanowi bitumiczna powłoka papy modyfikowana elastomerem SBS lub plastomerem APP, nadającymi papie stabilność formy, dobrą przyczepność do podłoża oraz elastyczność

2. Membrany z tworzyw sztucznych EPDM, PVC-P z miękkiego polichlorku winylu zbrojonego wkładką z włókniny szklanej, EVA, TPO. Układane są jednowarstwowo, są bardzo elastyczne, odporne na mikroorganizmy i związki agresywne. Układane są często luźno na podłożu, możliwe jest wykonanie dachów bezspadkowych. Zakłady łączy się przez termozgrzewanie i klejenie.

3. Masy KMB – bezszwowe powłoki hydroizolacyjne z modyfikowanych polimerami , grubowarstwowych mas bitumicznych. Ich zaletą jest bezszwowość oraz szybkość wykonania (natrysk). Powłoki KMB wykonuje się z wkładkami zbrojonymi, co zwiększa odporność mechaniczną jak również wymusza nałożenie odpowiedniej grubości warstwy. KMB jest odporna na promienie UV oraz agresywne związki.

Umów się na bezpłatną konsultację Specjaliści Akademii Dachów Płaskich pomogą dobrać najlepszą izolację dla planowanej inwestycji, rozwiążą problem szczelności dachu płaskiego, tarasu, balkonu bądź podziemnej części budynku. Zamów darmową konsultację