Organizowane przez Akademię Dachów Płaskich szkolenia i kursy dekarskie, w formule – nauczanie przez praktykę, stanowią innowacyjną lecz niewątpliwie bardzo skuteczną metodę wdrażania produktów oraz promocji nowoczesnych technologii. Jednocześnie dają możliwość podnoszenia kwalifikacji pracownikom firm budowlanych, a także odpowiadają na rosnące potrzeby praktycznej edukacji zawodowej wchodzących na rynek pracy adeptów sztuki budowlanej.

Zapisz się na szkolenie dekarskie w zakresie:

 • EPDM klejone – Firestone/Elevate RubberGard EPDM
 • TPO zgrzewane – Firestone/Elevate UltraPly TPO
 • EPDM zgrzewane – SealEco Prelasti Fleece EPDM
 • Instalacje fotowoltaiczne – bezinwazyjne mocowanie na izolacjach wodochronnych EPDM i TPO w systemie Energy 5

Zapisz się

Jak przebiegają szkolenia dla dekarzy 2023?

Akademia Dachów Płaskich organizuje:

 • zawodowy kurs dekarski dla monterów izolacji wodochronnych i termicznych budynków
 • prezentacje połączone z zajęciami praktycznymi, które są przeznaczone dla uczniów zawodowych szkół branżowych o profilu monter izolacji budowlanych oraz techników o profilu budowlanym
 • szkolenia zawodowe dla monterów izolacji wodochronnych i termicznych budynków

Zapraszamy do współpracy:

 • producentów materiałów budowlanych przeznaczonych do izolacji wodochronnych i termicznych budynków
 • firmy budowlane i monterów izolacji
 • zawodowe szkoły branżowe i technika budowlane
 • cieśli, blacharzów i czeladników

Informacje szczegółowe:

Sprawdź nasze realizacje

Pomoc techniczna

Każde przyjęte do realizacji w obiekcie budowlanym rozwiązanie, zastosowane materiały i technologie są na tyle skuteczne, na ile zostaną prawidłowo użyte i wykonane, a sam obiekt będzie później poprawnie eksploatowany.

Akademia Dachów Płaskich we współpracy z producentami materiałów do izolacji budynków organizuje szkolenia zawodowe przeznaczone dla pracowników firm budowlanych i wykonawców chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Kurs dekarza obejmuje pełne spektrum nowoczesnych systemów materiałów i technologii izolacji budynków.

Prowadzone są w programach zajęć  jedno lub dwu dniowych. Formuła organizowanych przez nas szkoleń – nauka przez praktykę – jest innowacyjną lecz niewątpliwie bardzo skuteczną metodę wdrażania produktów oraz promocji nowoczesnych technologii. Dzięki temu znacząco zmniejsza się ryzyko popełniania błędów przy ich stosowaniu. Szkolenia odbywają się Centrum Szkoleniowym Akademii Dachów Płaskich zlokalizowanym w Ołtarzewie k/Warszawy przy ul. Poznańska 327

Umów się na bezpłatną konsultację Specjaliści Akademii Dachów Płaskich pomogą dobrać najlepszą izolację dla planowanej inwestycji, rozwiążą problem szczelności dachu płaskiego, tarasu, balkonu bądź podziemnej części budynku. Zamów darmową konsultację

Dla uczestników szkoleń zapewniamy:

 • parking
 • salę dydaktyczną wyposażoną w miejsce do prowadzenia części wykładowej oraz stanowiska szkoleniowe z modelami detali oraz model dachu płaskiego, balkonu lub tarasu
 • narzędzia niezbędne do wykonania ćwiczeń praktycznych
 • odzież ochronną
 • catering

Zapraszamy producentów izolacji budynków do współpracy przy organizacji szkoleń zawodowych, a pracowników firm budowlanych i wykonawców do uczestnictwa w odbywających się zajęciach.

Informacje szczegółowe:


Przykładowy program podstawowego kursu dekarskiego dla wykonawców

System izolacji wodochronnej Firestone Rubbergars EPDM

Miejsce szkolenia: Ołtarzew k/Warszawy przy ul. Poznańska 327

 

845 – 900           Zbiórka uczestników

900 – 1015         Część teoretyczna

 • Informacje podstawowe o firmie Firestone i ofercie produktowej w zakresie izolacji wodochronnych w systemie RubberGard® EPDM
 • charakterystyka Firestone RubberGard® EPDM: przeznaczenie – miejsce w klasyfikacji produktowej, struktura chemiczna, właściwości fizyczne
 • możliwości (warianty) zastosowania systemu Firestone RubberGard® EPDM akcesoria systemu Firestone RubberGard® EPDM i narzędzia do montażu

1015 – 1030       Przerwa (czas na przygotowanie stanowisk do realizacji zadań praktycznych)

1030 – 1230       Blok zajęć praktycznych – część I (2 godz.)

 • wykonanie połączenia podstawowego w systemie Firestone RubberGard® EPDM
 • montaż izolacji wodochronnej Firestone RubberGard® EPDM w systemie pełnego klejenia na modelu attyki
 • wykonanie obróbki detalu narożnika wewnętrznego
 • alternatywna metoda wykonanie obróbki detalu narożnika wewnętrznego

1230 – 1300       Lunch

1300 – 1500       Blok zajęć praktycznych – część II (2 godz.)

 • obróbka detalu narożnik zewnętrzny
 • obróbka kominka wentylacyjnego (przebicia)
 • przygotowanie materiału do montażu na modelu dachu płaskiego
 • montaż izolacji wodochronnej Firestone RubberGard® EPDM w systemie mocowania mechanicznego R.M.A. na modelu dachu płaskiego z attykami

1500 – 1515       Przerwa

1515 – 1645       Blok zajęć praktycznych – część III (1,5 godz.)

 • wykonanie obróbek detali narożników attyki
 • wykonanie detalu obróbki komina wentylacyjnego
 • metody izolacji obróbki blacharskiej w strefie okapowej

1645 – 1700       Zakończenie szkolenia

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW JEDNEGO SZKOLENIA – 11 OSÓB

Zainteresowane firmy i wykonawców prosimy o kontakt w celu rezerwacji miejsc. Liczba uczestników jest ograniczona.


 PILOTAŻOWY PROGRAM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU UCZNIÓW SZKÓŁ BUDOWLANYCH

Akademia Dachów Płaskich realizuje pilotażowy program zajęć  przeznaczony dla uczniów szkół branżowych o profilu monter izolacji budowlanych oraz techników o profilu budowlanym. Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie uczniom szkół budowlanych praktycznej wiedzy o współczesnych materiałach do izolacji dachów płaskich, balkonów,  tarasów i podziemnych części budynków oraz  praktycznych umiejętności stosowania technologii uczestniczących w tym programie producentów.

W proponowanej przez nas formule zajęcia składają się z dwóch części:

 • krótkiej prezentacji omawianego systemu materiałów i technologii montażu
 • zajęć praktycznych, podczas których uczestnicy, pod nadzorem instruktora, samodzielnie wykonują poszczególne elementy systemu izolacji

Do realizacji zajęć praktycznych Akademia Dachów Płaskich  przygotowała mobilne stanowiska szkoleniowe w postaci stołów z modelami detali oraz model dachu płaskiego, które są przywożone do placówek oświatowych.

Informacje szczegółowe: