Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia Akademia Dachów Płaskich ponownie gościła w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach. Dnia 20 grudnia odbyły się już szóste zajęcia cyklu pilotażowego programu praktycznej nauki zawodu montera izolacji wodochronnych. W szkoleniu dekarskim po raz kolejny uczestniczyli uczniowie III klasy Technikum Budowlanego. Tematem zajęć były systemy uszczelnień dachów, tarasów i balkonów z płynnych folii tworzywowych ENKOPUR i ENKRYL firmy ENKE-WERK. Także i tym razem frekwencja była bardzo wysoka, w warsztatach uczestniczyły aż 24 osoby.

Zgodnie z wypracowaną metodyką kurs dekarski podzielony był na trzy części.

Potrzebujesz szkolenia dekarskiego? Chciałbyś odbyć profesjonalny kurs na dekarza? Zobacz ofertę szkoleń

Pierwsza część przeznaczona była na przekazanie podstawowych informacji dotyczących produktów firmy ENKE-WERK  wchodzących w skład omawianych systemów izolacji. W trakcie godzinnej prezentacji wygłoszonej przez Doradcę Technicznego, Specjalistę ds. Szkoleń Enke-Werk uczniowie mieli okazję dokładnie poznać cechy i właściwości fizyczne hydroizolacji ENKOPUR i ENRYL oraz warianty stosowania płynnych folii tworzywowych. Uczestnikom przedstawiono także zasady  prawidłowego wykonania uszczelnień – w tym wymagania w zakresie warunków atmosferycznych i przygotowania podłoża.

Fot.1 Prezentacja systemu uszczelnień z płynnej folii tworzywowej firmy ENKE-WERKFot.1 Prezentacja systemu uszczelnień z płynnej folii tworzywowej firmy ENKE-WERK.

Druga najdłuższa część szkolenia to tradycyjnie blok zajęć praktycznych.

W trakcie bloku zajęć praktycznych uczniowie, pod kierunkiem instruktora, mieli okazję samodzielnie przygotować  materiały i narzędzia do wykonania uszczelnień w systemie płynnej folii tworzywowej ENKRYL. Przede wszystkim nauczyli się prawidłowego sposobu dopasowania włókniny zatapianej w izolacji wodochronnej, co jest kluczowe dla zapewnienia długoletniej skuteczności tego typu hydroizolacji.

Zapoznali się też z praktycznymi metodami nakładania płynnej folii ENKRYL zarówno na modelach attyk jak i na modelu dachu płaskiego (tarasu). Uczniowie wykonali uszczelnienie detali takich jak: narożniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz kominki wentylacyjne.

Prezentacja prawidłowego sposobu dopasowania włókniny poliestrowej zatapianej w płynnej folii tworzywowej ENKRYL
Fot.2 Prezentacja prawidłowego sposobu dopasowania włókniny poliestrowej zatapianej w płynnej folii tworzywowej ENKRYL
Fot.3 Samodzielne przygotowanie włókniny POLYFLEXVILES przez uczniów.  

Ćwiczenie z wykonania izolacji z płynnej folii tworzywowej ENKRYL - Zatopienie włókniny

Fot.4 Ćwiczenie z wykonania izolacji z płynnej folii tworzywowej ENKRYL – Zatopienie włókniny

Nakładanie drugiej warstwy folii tworzywowej ENKRY

Fot.5 Nakładanie drugiej warstwy folii tworzywowej ENKRYL.

Ćwiczenie praktyczne z doszczelnienia kominka wentylacyjnego płynną folią tworzywową ENKRYL
 Fot.6 Ćwiczenie praktyczne z doszczelnienia kominka wentylacyjnego płynną folią tworzywową ENKRYL.

Ostatnia część zajęć to tradycyjnie Panel Dydaktyczny Akademii Dachów Płaskich.

Panel dydaktyczny Akademii Dachów Płaskich
Fot.7 Panel dydaktyczny Akademii Dachów Płaskich – przekazanie uczniom informacji o możliwości pobrania wytycznych DAFA w wersji elektronicznej za pomącą kodu QR.
Przekazanie na ręce Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego mini modelu układu warstw dachu odwróconego systemu RAVAGO oraz wzornika mat drenażowych Platon
Fot.8 Przekazanie na ręce Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego mini modelu układu warstw dachu odwróconego systemu RAVAGO oraz wzornika mat drenażowych Platon.

Wręczenie uczestnikom zajęć Certyfikatów i upominków

Fot.9 Wręczenie uczestnikom zajęć Certyfikatów i upominków.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał Certyfikat uczestnictwa, sygnowany podpisami Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego, Doradcy Technicznego ENKE-WERK oraz przedstawiciela Akademii Dachów Płaskich. Uczniowie otrzymali także upominki od firm: KLIMAS Wkręt-met i Ravago.

Ponadto wszystkim uczniom oraz nauczycielom zawodu Centrum Kształcenia Praktycznego przekazane zostały katalogi Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA) z załączonymi do nich kodami QR umożliwiającymi pobranie w wersji elektronicznej „Wytycznych do projektowania i wykonania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dla dachów płaskich”.

Dyrekcji Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach i Centrum Kształcenia Praktycznego, nauczycielom, instruktorowi zajęć z firmy ENKE-WERK oraz patronom programu: Stowarzyszeniu Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad – DAFA, firmom: Ravago, KLIMAS Wkręt-met® i HERZ a także uczniom składamy serdeczne podziękowania za uczestnictwo, pomoc w organizacji zajęć, oraz wspólne propagowanie idei nauki przez praktykę adeptów zawodu montera izolacji budowlanych.

Kolejne zajęcia cyklu programu praktycznej nauki zawodu montera izolacji budowlanych odbędą się 14 marca 2018 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Jana Pawła II w Dębicy. Serdecznie zapraszamy.

Zespół Akademii Dachów Płaskich

PILOTAŻOWY PROGRAM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W TECHNIKACH I SZKOŁACH BRANŻOWYCH O PROFILU BUDOWLANYM

Organizacja i przygotowanie merytoryczne:

ropczyce kurs dekarski

Adam Chojnacki