Wraz z początkiem 2018 roku Akademia Dachów Płaskich zaczyna kolejny cykl szkoleń zawodowych dla monterów izolacji wodochronnych.

Już w 8 stycznia 2018 roku planowane są pierwsze zajęcia, które będą dotyczyły montażu izolacji wodochronnej w systemie Firestone RubberGard® EPDM. Zajęcia będą miały charakter wewnętrznego szkolenia dekarskiego pracowników i odbędą się w firmie KUBUS w Lipnicy.

Potrzebujesz szkolenia dekarskiego? Chciałbyś odbyć profesjonalny kurs na dekarza? Zobacz ofertę szkoleń

Program podstawowego szkolenia dekarskiego dla wykonawców – 8 styczeń 2018 r.

System izolacji wodochronnej Firestone Rubbergard® EPDM

PHU KUBUS, ul. Słomińskiego 66A, 77-130 Lipnica

845 – 900           Zbiórka uczestników

900 – 1015         Część teoretyczna

 • Informacje podstawowe o firmie Firestone i ofercie produktowej w zakresie izolacji wodochronnych w systemie RubberGard® EPDM
 • charakterystyka Firestone RubberGard® EPDM: przeznaczenie – miejsce w klasyfikacji produktowej, struktura chemiczna, właściwości fizyczne
 • możliwości (warianty) zastosowania systemu Firestone RubberGard® EPDM akcesoria systemu Firestone RubberGard® EPDM i narzędzia do montażu

1015 – 1030       Przerwa (czas na przygotowanie stanowisk do realizacji zadań praktycznych)

1030 – 1230       Blok zajęć praktycznych – część I (2 godz.)

 • wykonanie połączenia podstawowego w systemie Firestone RubberGard® EPDM
 • montaż izolacji wodochronnej Firestone RubberGard® EPDM w systemie pełnego klejenia na modelu attyki
 • wykonanie obróbki detalu narożnika wewnętrznego
 • alternatywna metoda wykonanie obróbki detalu narożnika wewnętrznego

1230 – 1300       Lunch

1300 – 1500       Blok zajęć praktycznych – część II (2 godz.)

 • obróbka detalu narożnik zewnętrzny
 • obróbka kominka wentylacyjnego (przebicia)
 • przygotowanie materiału do montażu na modelu dachu płaskiego
 • montaż izolacji wodochronnej Firestone RubberGard® EPDM w systemie mocowania mechanicznego R.M.A. na modelu dachu płaskiego z attykami

1500 – 1515       Przerwa

1515 – 1645       Blok zajęć praktycznych – część III (1,5 godz.)

 • wykonanie obróbek detali narożników attyki
 • wykonanie detalu obróbki komina wentylacyjnego
 • metody izolacji obróbki blacharskiej w strefie okapowej

1645 – 1700       Zakończenie szkolenia

Adam Chojnacki