Akademia Dachów Płaskich przygotowała program pilotażowy praktycznej edukacji zawodowej, który będzie trwał w okresie od listopada 2017 roku do marca 2018 roku. W tej edycji obejmie on cztery szkoły branżowe lub technika o profilu budowlanym, które zgłoszą się do wzięcia w nim udziału z terenu całego kraju. W każdej ze szkół w dwóch uzgodnionych terminach zostaną przeprowadzone prezentacje połączone z zajęciami praktycznymi. Programy zajęć będą dotyczyły różnych materiałów i systemów izolacji wodochronnych.

Potrzebujesz szkolenia dekarskiego? Chciałbyś odbyć profesjonalny kurs na dekarza? Zobacz ofertę szkoleń

Akademia Dachów Płaskich zapewnia:

  1. Przygotowanie i uzgodnienie z placówką szkolną programu zajęć
  2. Przedstawienie prezentacji i prowadzenie zajęć praktycznych przez doświadczonych specjalistów – praktyków w dziedzinie izolacji budynków
  3. Przygotowanie we wskazanej sali dydaktycznej 12 stanowisk szkoleniowych wraz z modelami detali do realizacji zajęć praktycznych (w tym jedno stanowisko dla prowadzącego) oraz model dachu płaskiego lub tarasu (balkonu),
  4. Materiały i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia instruktażu, a następnie samodzielnego wykonania ćwiczeń praktycznych przez uczestników zajęć
  5. Współpracę pracownika Akademii Dachów Płaskich w zakresie podwyższania poziomu zaangażowania uczestników zajęć w realizację ćwiczeń praktycznych

Szkoły, które zgłoszą się do programu pilotażowego powinny zapewnić:

  1. Odpowiednią frekwencję uczestników
  2. Salę dydaktyczną przygotowaną do przedstawienia prezentacji i umożliwiającą przeprowadzenie zajęć praktycznych
  3. Odzież ochronną dla uczniów stosownie do obowiązujących przepisów bhp.
  4. Wywóz i utylizację odpadów materiałów budowlanych pozostałych po zajęciach praktycznych
  5. Współpracę z prowadzącymi w zakresie podwyższania poziomu zaangażowania uczestników zajęć w realizację ćwiczeń praktycznych

Celem programu pilotażowego jest wypracowanie pomiędzy Akademią Dachów Płaskich oraz szkołami budowalnymi takiej formy współpracy, która w kolejnych latach pozwoli na prowadzenie cyklicznych zajęć, obejmujących całe spektrum najnowszych materiałów i technologii wykonywania izolacji budynków. W ten sposób przyszli pracownicy budowlani, przygotowani do wykonywania zawodu przede wszystkim od strony praktycznej, będą mogli liczyć na staże oraz oferty pracy ze strony firm budowlanych. Z tego też względu w programie pilotażowym powinni uczestniczyć przede wszystkim uczniowie przedostatnich klas, którzy w kolejnym roku szkolnym mogliby kontynuować naukę zawodu w pełnym cyklu zajęć praktycznych.

Zarówno uczniowie jak i szkoły nie wnoszą żadnych opłat za prowadzone zajęcia.

W przypadku zainteresowania programem prosimy o kontakt z Akademią Dachów Płaskich.

Zapraszamy do współpracy

Adam Chojnacki