Z olbrzymia radością pragniemy poinformować, że Akademia Dachów Płaskich zapoczątkowała autorski program praktycznej nauki zawodu – monter izolacji wodochronnych w formie szkolenia dekarskiego.

W dniach 15.11.2017 r. oraz 22.11.2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu odbyły się pierwsze zajęcia inaugurujące cykl szkoleń realizowanych przez Akademię Dachów Płaskich w ramach “Pilotażowego programu praktycznej nauki zawodu uczniów szkół budowlanych”. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów Technikum Budowlanego i poświęcono je systemom izolacji wodochronnych Firestone RubberGard® EPDM i Firestone UltraPly™ TPO.

Potrzebujesz szkolenia dekarskiego? Chciałbyś odbyć profesjonalny kurs na dekarza? Zobacz ofertę szkoleń

Oba szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, o czym świadczy ponadplanowa frekwencja. Ostatecznie w każdych zajęciach wzięło udział aż 30 uczniów zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu omawianych systemów hydroizolacyjnych.

szkolenie dekarskieProgramy obu szkoleń składały się z dwóch części. Pierwsza z nich, która trwała około jednej godziny, przeznaczona była na omówienie jednego z systemów izolacji wodochronnej: Firestone RubberGard® EPDM lub Firestone UltraPly™ TPO oraz przekazaniu podstawowych informacji wprowadzających do realizacji ćwiczeń praktycznych. W trakcie prezentacji systemów hydroizolacji szczególną uwagę poświęcono promowaniu najwyższych standardów technologicznych dla nowoczesnego budownictwa dachów płaskich w oparciu o „Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich”, które zostały opracowane i opublikowane przez Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i FasadDAFA. Uzupełnieniem informacji było zapoznanie uczestników zajęć z izolacjami termicznymi z płyt z polistyrenu ekstrudowanego RAVATHERM™ XPS firmy Ravago oraz przedstawienie systemu łączników LINO do mocowania mechanicznego izolacji termicznych i wodochronnych stosowanych na dachach płaskich oferowany przez firmę KLIMAS Wkręt-met®. Nie zabrakło także szczegółowych informacji o narzędziach firmy HERZ niezbędnych do prawidłowego montażu zarówno klejonego systemu izolacji wodochronnej z membrany Firestone RubberGard® EPDM, jak i zgrzewanego gorącym powietrzem systemu hydroizolacji z membrany Firestone UltraPly™ TPO.

ćwiczenia praktyczne dla przyszłych dekarzyDruga część zajęć – 5 godzin – przeznaczona była na ćwiczenia praktyczne.

Każdy z uczestników, pod kierunkiem instruktora, miał okazję samodzielnie wykonać połączenia podstawowe membran, zamontować izolację wodochronną z membrany Firestone RubberGard® EPDM i Firestone UltraPly™ TPO w systemach pełnego klejenia na modelach attyk, a także wykonać obróbki narożników wewnętrznych lub zewnętrznych.

Wszystkie realizowane w trakcie szkoleń zadania zostały przygotowane pod kątem indywidualnej pracy  uczniów, dając tym samym wszystkim uczestnikom zajęć możliwość praktycznego nauczenia się oraz przećwiczenia prawidłowego wykonania wymienionych detali i elementów systemów izolacji wodochronnych dachów płaskich.

 

Ostatnia część zajęć praktycznych – to panel dydaktyczny Akademii Dachów Płaskich.

kurs dekarzaW tej części szkolenia na modelu odwzorowującym fragment dachu płaskiego z attykami i kominem wentylacyjnym zostały zaprezentowane i wykonane przez uczniów izolacje wodochronne Firestone RubberGard® EPDM i Firestone UltraPly™ TPO w systemach mocowania mechanicznego wraz izolacjami attyk, montażem obróbek oraz naroży zewnętrznych i wewnętrznych, a także omówiono sposoby prawidłowego izolowania obróbek blacharskich w strefie okapowej.

szkolenie dekarskieW tej części nie zabrakło również licznych odniesień do wytycznych Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i FasadDAFA. W trakcie obu szkoleń panele ADP przewidywały omówienie systemów montażu mechanicznego membran wodochronnych zarówno w układzie warstw tradycyjnym, jak i odwróconym.

W pierwszym z wymienionych przypadków uczestnicy zajęć mogli przekonać się jak istotne znaczenie dla trwałości hydroizolacji ma stosowanie łączników teleskopowych systemu LINO firmy KLIMAS Wkręt-met®, w drugim – zwrócono uwagę na niezwykle ważny praktyczny aspekt stosowania polistyrenu ekstrudowanego RAVATHERM™ XPS firmy Ravago jako najbardziej odpowiedniego materiału do wykonania izolacji termicznych narażonych na oddziaływanie wilgoci.

certyfikatyOba szkolenia trwały ponad 6 godzin i zostały zwieńczone przekazaniem na ręce Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego egzemplarza „Wytycznych do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich” wydanych przez Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i FasadDAFA, katalogu DAFA oraz Katalogu technicznego produktów firmy KLIMAS Wkręt-met®.

Na koniec zajęć praktycznych uczniom zostały wręczone Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu podstawowym z zakresu montażu izolacji wodochronnych w systemach Firestone RubberGard® EPDM i Firestone UltraPly™ TPO, sygnowanych podpisami Dyrektora CKP, przedstawiciela Firestone Building Products oraz przedstawiciela  Akademii Dachów Płaskich.

Ponadto każdy z uczestników zajęć otrzymała komplet materiałów informacyjnych producentów oraz upominki przygotowaneprzez firmy Firestone Building Products, Ravago, KLIMAS Wkręt-met®, HERZ, a także katalog wraz z kodem QR umożliwiającym pobranie w wersji elektronicznej „Wytycznych do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich” wydanych przez Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i FasadDAFA.

szkolenia dekarskie sierpcDyrekcji Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu, nauczycielom, instruktorom zajęć Firestone Building Products, patronom programu: Stowarzyszeniu Wykonawców Dachów Płaskich i FasadDAFA, firmom: Ravago, KLIMAS Wkręt-met®i HERZ oraz uczniom składamy serdeczne podziękowania za uczestnictwo, pomoc w organizacji zajęć, a także wspólne propagowanie idei nauki przez praktykę adeptów zawodu montera izolacji budowalnych.

Zespół Akademii Dachów Płaskich

Pilotażowy program praktycznej nauki zawodu w technikach i szkołach branżowych o profilu budowlanym

Organizacja i przygotowanie merytoryczne:

                                     

Program objęty patronatem:

Adam Chojnacki