Pokrycia z pap starego typu wymagają okresowej konserwacji dachu. Polega ona na powlekaniu pokrycia odpowiednimi preparatami. Pierwsze zabiegi konserwujące należy wykonać po 2-3 latach eksploatacji, a później nie rzadziej, niż co 5 lat. Konserwacji nie wymagają natomiast pokrycia z pap nowej generacji (z asfaltów modyfikowanych, na trwałych osnowach). Producenci udzielają na te materiały 15-30 lat gwarancji. Nie znaczy to jednak, że nie trzeba dokonywać przeglądu takiego pokrycia. Jak każdy materiał także i to pokrycie może ulegać uszkodzeniu.

Jakie wyroby wykorzystuje się do naprawy dachu papowego?

papa konserwacja dachu płaskiegoDo konserwacji i renowacji papowych pokryć dachowych stosuje się płynne i plastyczne wyroby bitumiczne. Po naniesieniu na podłoże tworzą ciągłą i jednolitą warstwę. Powłoki takie wykonuje się przy użyciu tradycyjnie stosowanych lepików asfaltowych (na gorąco) z wypełniaczem lub bez wypełniaczy, oraz różnego rodzaju mas asfaltowych.

Substancje do wykonywania napraw “na gorąco” nanoszone są w temperaturze 180-200 C. Mniej kłopotliwe są środki do stosowania na zimno (bez podgrzewania).

Umów się na bezpłatną konsultację Specjaliści Akademii Dachów Płaskich pomogą dobrać najlepszą izolację dla planowanej inwestycji, rozwiążą problem szczelności dachu płaskiego, tarasu, balkonu bądź podziemnej części budynku. Zamów darmową konsultację

Preparaty do renowacji na zimno można podzielić na kilka grup:

  • rozpuszczalnikowe – roztwory, lepiki i masy asfaltowe (roztwory asfaltów z dodatkiem kauczuków syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych), z dodatkiem plastyfikatorów i ewentualnie substancji nadających odpowiednią konsystencję. Do tych środków należą: Abizol, Askowil, Alubit, Bitizol, Cyklolep, Dacholeum, Dachbit itp. Wadą tych preparatów jest duża palność;
  • bezrozpuszczalnikowe:
    – emulsyjne (dwufazowe układy koloidalno – dyspersyjne, składające się z dwóch nie mieszających się cieczy: wody i asfaltu),
    – dyspersyjne masy asfaltowe: Dysperbit, Dysperbit-Color,
    – asfaltowo – gumowe: Bitgum, Gambit …

Preparaty bezrozpuszczalnikowe są łatwe w stosowaniu, ale ze względu na zawartość wody nie można ich nakładać, przechowywać ani transportować w okresie obniżonych temperatur. Naniesione powłoki z mas dyspersyjnych zabezpiecza się posypką mineralną (za wyjątkiem preparatów zawierających pigment).

Zasadniczo możemy powiedzieć, że pokrycie dachowe z wyrobów bitumicznych będzie długo służyć, jeśli jest wykonane z materiałów wysokiej jakości. Przedłużanie trwałości dachudokonuje się poprzez bieżące naprawy dachu i konserwacje papy termozgrzewalnej.

Co jest powodem uszkodzenia dachowych pokryć bitumicznych?

Głównym powodem uszkodzeń dachowych pokryć bitumicznych jest zazwyczaj (tak jak w przypadku wszystkich pokryć dachowych) stałe wystawienie na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych – słońca, mrozu, opadów i wiatru.

Czasem do uszkodzeń dochodzi pod wpływem czynników mechanicznych, przy wykonywaniu innych prac o charakterze remontowo budowlanym lub instalacyjnym na dachu. Jednak najczęściej do poważnych uszkodzeń pokryć z papy dochodzi w wyniku rażących zaniedbań w zakresie przeglądów i konserwacji.

Często jedynym rozsądnym wyjściem jest w takim wypadku gruntowny remont dachu i ponowne rozważenie jakiego rodzaju pokrycie byłoby najbardziej odpowiednie dla danej powierzchni dachowej.

Adam Chojnacki