Akademia Dachów Płaskich realizuje program pilotażowy praktycznej edukacji zawodowej, który będzie trwał w okresie od listopada 2017 roku do marca 2018 roku. W tej edycji obejmie on cztery szkoły branżowe lub technika o profilu budowlanym na  terenie całego kraju. W każdej ze szkół w dwóch uzgodnionych terminach zostaną przeprowadzone prezentacje połączone z zajęciami praktycznymi. Szkolenia dekarskie i programy zajęć będą dotyczyły różnych materiałów i systemów izolacji.

Akademia Dachów Płaskich wraz z placówkami oświatowymi oraz producentami nowoczesnych materiałów i technologii izolacji budynków zapewnia prowadzenie zajęć w formule polegającej przede wszystkim na realizacji zadań praktycznych pod nadzorem doświadczonych specjalistów – praktyków w dziedzinie izolacji budynków. Zapewnia to kompleksowe przygotowanie uczniów szkół branżowych i techników o profilu budowlanym do wykonywania zawodu.

Potrzebujesz szkolenia dekarskiego? Chciałbyś odbyć profesjonalny kurs na dekarza? Zobacz ofertę szkoleń

Cel programu pilotażowego

Celem programu pilotażowego jest wypracowanie takiej formy współpracy, która w kolejnych latach pozwoli na prowadzenie cyklicznych zajęć, obejmujących całe spektrum materiałów i technologii wykonywania izolacji budynków. W ten sposób przyszli pracownicy budowlani będą należycie przygotowani do wykonywania zawodu przede wszystkim od strony umiejętności praktycznego stosowania materiałów  i montażu różnych systemów izolacji.

Firmy budowlane – pracodawcy już na etapie programu pilotażowego mogą stać się jego uczestnikami. Wystarczy zgłosić chęć przystąpienia do programu poprzez złożenie deklaracji. Uczestnictwo firm wykonawczych w programie pilotażowym jest nieodpłatne.

Mając na uwadze, że obecnie dotkliwie odczuwalny jest brak wykwalifikowanych pracowników, niewątpliwą korzyścią dla  firm biorących udział w programie będzie możliwość kierowania do nich wykwalifikowanych absolwentów, przygotowanych do wykonywania zawodu montera izolacji budowlanych.

W przypadku zainteresowania programem prosimy o przesłanie deklaracji uczestnictwa lub kontakt z Akademią Dachów Płaskich.

Zapraszamy do współpracy

Adam Chojnacki