Akademia Dachów Płaskich realizuje program pilotażowy praktycznej edukacji zawodowej przyszłego dekarza, który będzie trwał w okresie od listopada 2017 roku do marca 2018 roku. W tej edycji obejmie on cztery szkoły branżowe lub technika o profilu budowlanym na terenie całego kraju. W każdej ze szkół w dwóch uzgodnionych terminach zostaną przeprowadzone prezentacje połączone z zajęciami praktycznymi.

Programy zajęć będą dotyczyły różnych materiałów i systemów izolacji. Prezentacja i zajęcia praktyczne powinny być poprowadzone przez specjalistów producenta – praktyków w zakresie omawianych materiałów i technologii montażu. Program pilotażowy przewiduje również możliwość realizacji więcej niż jednych zajęć przez producenta o ile każde z nich będzie dotyczyło innego systemu materiałów lub technologii montażu.

Potrzebujesz szkolenia dekarskiego? Chciałbyś odbyć profesjonalny kurs na dekarza? Zobacz ofertę szkoleń

Akademia Dachów Płaskich wraz z placówkami oświatowymi zapewnia:

 1. Odpowiednią frekwencję uczestników
 2. Udostępnienie sali dydaktycznej przygotowanej do przedstawienia prezentacji i przeprowadzenie zajęć praktycznych
 3. Przygotowanie w sali dydaktycznej stanowisk szkoleniowych wraz z modelami detali do realizacji zajęć praktycznych oraz model dachu płaskiego lub tarasu (balkonu)
 4. Pomoc przy opracowaniu programu zajęć praktycznych
 5. Ubrania robocze – odzież ochronną dla uczniów uczestniczących w zajęciach praktycznych odpowiednio do obowiązujących przepisów bhp.
 6. Wywóz i utylizację odpadów materiałów pozostałych po zajęciach praktycznych
 7. Współpracę pracownika szkoły i Akademii Dachów Płaskich z prowadzącymi zajęcia w zakresie obsługi technicznej i podwyższania poziomu zaangażowania uczestników zajęć w realizację ćwiczeń praktycznych

Producenci, którzy zgłoszą się do programu pilotażowego powinni zapewnić:

 1. Wszystkie materiały systemu izolacji niezbędne do przeprowadzenia instruktażu, a następnie samodzielnego wykonania ćwiczeń praktycznych przez uczestników zajęć
 2. Przygotowanie prezentacji produktów i technologii wykonania izolacji
 3. Osobę z odpowiednim doświadczeniem w dziedzinie omawianych materiałów i technologii montażu do prowadzenia zajęć praktycznych
 4. Materiały informacyjne i oprawę marketingową

Program kierowany jest do osób, które wkrótce staną się pracownikami budowlanymi lub założą firmy wykonawcze i odpowiada na rosnące  potrzeby praktycznej edukacji zawodowej wchodzących na rynek pracy adeptów sztuki budowlanej. Jednocześnie formuła zajęć – nauka przez praktykę – stanowi innowacyjną lecz niewątpliwie bardzo skuteczną metodę wdrażania produktów oraz promocji technologii. Dzięki temu znacząco zmniejsza się ryzyko popełniania błędów przy ich stosowaniu, co dość często, zupełnie niesłusznie, stawia w złym świetle sam materiał i Producenta.

Celem programu pilotażowego jest wypracowanie formuły współpracy, która w kolejnych latach pozwoli na prowadzenie cyklicznych zajęć, obejmujących kompleksowe przygotowanie uczniów szkół branżowych i techników o profilu budowlanym do wykonywania zawodu poprzez przekazanie im  wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemów izolacji uczestniczących w programie Producentów.

W przypadku zainteresowania programem prosimy o kontakt z Akademią Dachów Płaskich.

Zapraszamy do współpracy

Adam Chojnacki