Akademia Dachów Płaskich organizuje dekarskie szkolenia zawodowe na zlecenia producentów izolacji budynków. Szkolenia mogą być realizowane w programach jedno lub dwudniowych, w trybie zajęć organizowanych jednorazowo lub odbywających się cyklicznie.

Akademia Dachów Płaskich zapewnia:

 1. Czynne uczestnictwo Akademii Dachów Płaskich w działaniach mających na celu zapewnienie odpowiedniej frekwencji (wysyłanie zaproszeń, programu szkoleń, uzyskiwanie potwierdzeń uczestnictwa itp.)
 2. Miejsce prowadzenia zajęć w Centrum Szkoleniowym Akademii Dachów Płaskich zlokalizowanym w Łomiankach k/Warszawy przy ul. Łąkowej 33
 3. Parking przy Centrum Szkoleniowym ADP dla uczestników zajęć i prowadzących
 4. Przygotowanie wg. ustaleń ze zleceniodawcą sali dydaktycznej wyposażonej w:
 • miejsce do prowadzenia części wykładowej (prezentacji) – ekran, rzutnik, odpowiednią ilość krzeseł z pulpitami
 • 12 stanowisk szkoleniowych wraz z modelami detali (w tym jedno stanowisko dla prowadzącego zajęcia praktyczne) oraz model dachu płaskiego lub tarasu (balkonu)
 1. Narzędzia niezbędne do wykonywania prac w trakcie zajęć praktycznych
 2. Odzież ochronną dla uczestników szkoleń
 3. Współpracę pracownika Akademii Dachów Płaskich z prowadzącymi szkolenia w zakresie obsługi technicznej oraz podwyższania poziomu zaangażowania uczestników zajęć w realizację ćwiczeń praktycznych
 4. Catering (kawa, herbata, napoje, kanapki, ciastka)

Producenci zlecający organizację szkoleń dekarskich powinni zapewnić:

 1. Materiały informacyjne i oprawę marketingową
 2. Przygotowanie prezentacji systemu (technologii) izolacji
 3. Prowadzenie zajęć przez osobę z doświadczeniem praktycznym
 4. Zapewnić wszystkie materiały systemu (technologii) izolacji niezbędne do przeprowadzenia instruktażu, a następnie samodzielnego wykonania ćwiczeń praktycznych przez uczestników szkoleń

W proponowanej przez nas formule zajęć uczestnicy szkoleń zapoznają się zarówno z ofertą producenta, właściwościami i zakresem stosowania materiałów, jak również otrzymują możliwość nabycia podstawowych umiejętności praktycznego wykonania izolacji.

Dzięki temu nabywcy produktów już na początku ich stosowania unikają popełniania błędów, które skutkują wadami wykonanych izolacji, a przez to często  zupełnie niesłusznie stawiają w złym świetle zastosowaną technologię (Producenta). Szkolenia zawodowe dekarskie stanowią więc skuteczną metodę wdrażania na rynek produktów oraz ich promocji wśród wykonawców.

Ponadto współpracujący z Akademią Dachów Płaskich producenci materiałów izolacyjnych uzyskują możliwość:

 • elastycznego korzystania z wyposażonego Centrum Szkoleniowego Akademii Dachów Płaskich
 • prowadzenia szkoleń dla niewielkich grup uczestników, co wydatnie wpływa na jakość przekazywania umiejętności praktycznych i utrwalenia świadomość marki produktów
 • szybkiej organizacji szkoleń dla wykonawców poprzedzających realizację prac budowlanych
 • zredukowania do minimum ryzyka wystąpienia wadliwego stosowania materiałów izolacyjnych przez wykonawców, co niestety często stawia w negatywnym świetle zastosowany produkt i/lub Producenta
 • korzystania z bardzo dogodnej dla obszaru całego kraju lokalizacji Centrum Szkoleniowego ADP
 • redukcji kosztów związanych z działalnością szkoleniową

W przypadku zainteresowania organizacją szkoleń zawodowych  prosimy o kontakt z Akademią Dachów Płaskich.

Zapraszamy do współpracy

Adam Chojnacki